روانشناس کودک در بهشهر

مهر ۱۴, ۱۳۹۶

مرکزمشاوره وخدمات روانشناختی بینش بهشهر

مرکزمشاوره وخدمات روانشناختی بینش بهشهر بامدیریت سمیه محمدی دارای مدرک دکترای تخصصی روانشناسی مشاوره مدرس ومشاور دانشگاه ها ارایه مشاوره تخصصی درزمینه های کودک, نوجوانی وبلوغ,پیش […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۲

کارگاه آموزشی یک روزه

کارگاه آموزشی SPSS تحلیل داده های پایان نامه ها دکترحسن عبداله زاده عضو هیات علمی دانشگاه